۰۱ دی

دانش آموزان کلاس هفتم برای درس هنر ماکت درست کردند و دانش آموزان کلاس نهم برای درس کار و فناوری تابلوی مسی ….
IMG_20151220_090446

IMG_20151220_090428

IMG_20151220_090418

IMG_20151215_105454

IMG_20151215_105434

IMG_20151215_105419

IMG_20151215_105414

IMG_20151220_090457

IMG_20151220_090534

IMG_20151220_090627

IMG_20151220_090736

IMG_20151215_105405

  

Leave a Comment