۱۴ بهمن

نام و نام خانوادگی سمت
خانم تربتی دبیر پیام‌های آسمانی
خانم خانی دبیر تفکر و سبک زندگی
خانم فاطمه ملائی دبیر هنر- قرآن
خانم عرب نژاد دبیر ریاضی
خانم ترخانی دبیر علوم
خانم تنهایی دبیر ادبیات
خانم پاس دبیر ادبیات
خانم رحیمی دبیر عربی – قرآن
خانم خسروی دبیر زبان
خانم حسینی دبیر مطالعات اجتماعی
خانم رشیدپور دبیر مطالعات اجتماعی
خانم قاسمی دبیر کار و فناوری
خانم گلزار دبیر تربیت بدنی
  

۱ Comment

Leave a Comment