۱۹ آبان

به مناسبت هفته ی دفاع مقدس در دبیرستان نمایشگاه کتابهای دفاع مقدسی برپا شد و نمایشگاه پوستر به همین مناسبت در حیاط مدرسه و در ابتدای ورودی آموزشگاه برگذار شد و همچنین از راوی جبهه و جنگ جناب آقای باخرد دعوت گردید و برای دانش آموزان از دانش آموزانی که در همین سنین بودند و به جبهه رفتند و درس هایی که دانش آموزان در حال حاضر میتوانند از دفاع مقدس بگیرند صحبت فرمودند. IMG_20150929_110522

IMG_20150929_110540

IMG_20150929_110606

IMG_20150929_110700

IMG_20150929_110655

IMG_20150929_110715

IMG_20151027_110144

  

Leave a Comment