۲۰ اسفند

بسترسازی برای تفکر راجع به درس‌های عملی سیره‌ی حضرت زینب(س)

فضاسازی و نصب پوستر و تراکت در مدرسه

۷

۸

افتتاح کتابخانه مدرسه

۳

اهدای جوایز به برگزیدگان اردوی شبی در مدرسه

۳

  

Leave a Comment