۱۴ دی

امتحانات ترم اول سال تحصیلی ۹۴-۹۵ از تاریخ شنبه ۱۲/۱۰/۹۴ با امتحان زبان انگلیسی شروع شد و تا تاریخ پنجشنبه ۲۴/۱۰/۹۴ ادامه دارد. در طول ایام امتحانات برخی از دانش آموزان در اعتکاف علمی شرکت می کنند و از ساعت ۱۰ تا ۱۷ بعدازظهر در سالن مطالعه همراه با مشاور تحصیلی دبیرستان حضور دارند.

  

Leave a Comment