۱۴ دی

جهت تشویق هر چه بیشتر دانش آموزان برای شرکت در نمازجماعت ، تعدادی از دانش آموزانی که به طور مرتب در نمازجماعت شرکت می کردند را در تاریخ پنجشنبه ۱۰/۱۰/۹۴ به تماشای این فیلم بردیم.

  

Leave a Comment