۱۴ بهمن

جلسه‌ی سوم انجمن در روز جمعه (۱۳۹۳/۹/۷) در محل دبیرستان به مدت ۲:۳۰ دقیقه برگزار شد.

دستور کار جلسه:

۱- پیگیری امور مربوط به مکان آموزشگاه

۲- بررسی مشکلات اجرایی

۳- بررسی و پیگیری امور مالی مدرسه

۴- برنامه‌ریزی برای آینده‌ی دبیرستان رضوان

۵- بررسی مباحث تربیتی

مصوبات جلسه:

۱- کارگروه تربیتی مشخص شد.

۲- کارگروه مکان و سرویس‌ها مشخص شد.

۳- برنامه‌ریزی برای مکان مدرسه و ساختمان

۴- تصویب طرح‌های عملی تربیتی مدرسه

  

Leave a Comment