۱۴ بهمن

دومین جلسه‌ی انجمن در روز جمعه (۱۳۹۳/۸/۲۳) در محل دبیرستان به مدت ۲:۳۰ دقیقه برگزار شد.

دستور کار جلسه: ادامه‌ی بررسی طرح‌های مناسب آموزشی و پرورشی

۱- بررسی توانمندی‌های اولیا و استفاده از آن

۲- بررسی پیش‌نویس تربیتی

۳- فرم نیازسنجی از اولیا

۴- بررسی هزینه‌ی شهریه و فوق‌برنامه و صبحانه و …

مصوبات جلسه:

۱- تکمیل مرام‌نامه تربیتی

۲- مسائل سرویس‌ها پیگیری شد.

۳- هزینه‌ی شهریه و فوق برنامه‌ها بررسی شد.

  

Leave a Comment