۱۴ بهمن

جلسه‌ی اول انجمن در روز جمعه (۱۳۹۳/۸/۹) در محل دبیرستان به مدت ۲:۳۰ دقیقه برگزار شد.

دستور کار جلسه: بررسی و ارائه‌ی طرح‌های مناسب آموزش و پرورش

۱- توجه به برنامه‌های تربیتی مدرسه

۲- بررسی راههای تعامل بین انجمن و مدرسه

۳- بررسی وضعیت شهریه و سرویس دانش‌آموزان

۴- توجه به نیازها و دغدغه‌های اولیا و راهکار برای حل آن

۵-توجه به آموزش و ساعت درسی مدرسه

مصوبات جلسه:

۱- انتخاب هیأت رئیسه انجمن آموزشگاه

۲- زمان جلسات- بررسی وضعیت شهریه

۳- توجه به آموزش‌های قرآنی و تلفیق با عربی

۴- کم کردن دروس غیر ضروری

۵- تهیه فرم نیازسنجی از اولیا بدون ذکر نام آنها

۶- شناسایی توانمندی اولیا و گروه‌بندی در کارگروه‌ها

۷- راه‌حل‌های کاربردی ایجاد خلاقیت در دانش‌آموزان

۸- برنامه‌ریزی برای کارجمعی دانش‌آموزان با رویکرد مهارت زندگی و تقسیم کار

۹- مرام‌نامه تربیتی

۱۰- پیگیری کارهای مکان مدرسه

۱۱- بررسی امور سرویس‌ها

۱۲- پیگیری سالن ورزشی

  

Leave a Comment