۱۰ اسفند

جهت تشویق دانش آموزان برای قرائت بهتر قرآن کریم و یادگیری بهتر تجوید جلسه ی قرآن در روزهای دوشنبه ی هر هفته از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل نماز خانه ی مدرسه همراه با خانم سروقد برگزار میگردد.
IMG_20160222_152837

  

Leave a Comment