۳۰ بهمن

برگزاری جلسه‌ی آموزشی با موضوع «خود ارزشمندی»

در راستای تقویت پدافند غیرعامل

کارشناس: سرکار خانم صداقتی

دوشنبه ۹۳/۹/۸

موضوع:

معنا و مفهوم خود ارزشمندی

عوامل مؤثر در ایجاد خود ارزشمندی

نقش ظاهر در ایجاد اساس خود ارزشمندی

شیوه‌های کنترل احساسات و برخورد با مسائل دوران بلوغ و تغییرات ظاهری آن

۲۰۱۴-۱۲-۳۰-۱۱٫۴۴٫۳۰

  

Leave a Comment