۱۰ مرداد

قابل توجه اولیاء محترم پایه نهم

با دردست داشتن کارت واکسیناسیون و اصل شناسنامه فرزندتان جهت تزریق واکسن توام به نزدیک ترین مرکز بهداشت مراجعه نمایید.

بدیهی است پذیرش دانش‌آموز در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ منوط به ارائه گواهی تزریق واکسن می باشد. 

  

Leave a Comment