۱۲ بهمن

۱- تقویت روحیه‌ی نشاط و شادابی

۲- استفاده از سینرژی گروهی و تقویت روحیه‌ی مشارکت و جمع‌گرایی

۳- زیارت امام رضا(ع) و استفاده از برکات سحرگاهان

۴- پرورش قدرت خلاقیت و تفکر نقاد

۵- تمرین عملی بخشی از مهارت‌های زندگی

۶- بسترسازی برای کشف و شکوفایی بعضی از توانمندی‌های دانش‌آموزان

 

  

Leave a Comment