IMG_20130101_024055IMG_20151010_132312برای شروع سال تحصیلی و صمیمی تر شدن دانش آموزان با دوستای همکلاسی شون اردویی رو در اردوگاه بعثت مهیا کردیم و دانش آموزان با بازیهای مفرح و شاد از جمله والیبال، وسطی و سرسره بازی و برگزاری مسابقات هدیه گرفتند و با روحیه ای شاد به مدرسه و کلاس آمدند.

  

۱ Comment

Leave a Comment