۲۳ فروردین

 پاورپوینت شهید علی محمدی

۸

فاطمه رسول زاده طباطبایی (پایه هشتم)

   پاورپوینت روزشمار انقلاب

۹

زهرا گرمه (پایه هفتم)

 پاورپوینت شهید رجایی

۱۰

فاطمه تجلی فر (پایه هفتم)

  

Leave a Comment